Nəticələrimiz

PEMFİQUS XƏSTƏLƏRİ

Ağız boşluğunda və dəridə su toplayan yaraları olan pasientlər